VERENIGING GEPENSIONEERDEN KONINKLIJK CONCERTGEBOUWORKEST
PORTRETTENGALERIJ OVER DE MENSEN OVER ENSEMBLES VARIA GEDANE ZAKEN LINKS CONTACT / DISCLAIMER LOGIN
VGKCO

Welkom bij de Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest. De Vereniging Gepensioneerden KCO (opgericht in 2004) stelt zich ten doel de betrokkenheid tussen de gepensioneerde werknemers van de Stichting Koninklijk Concertgebouworkest te bestendigen en de band met de leden van het huidige KCO in stand te houden.

U bevindt zich in het publiek toegankelijke deel van onze website. In dit openbare deel ligt opgeslagen de zogenoemde interne geschiedschrijving van het Koninklijk Concertgebouworkest vanaf (circa) 1952, het jaar waarin het Concertgebouworkest onafhankelijk werd. Een bloemlezing uit het orkestverleden in de vorm van een duurzame verzameling documenten en beeldmateriaal van en over de orkest- en stafleden.


Contact

Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest
Postbus 78098
1070 LP Amsterdam

E-mailadres: info@vgkco.nl
Website: www.vgkco.nl


Aan- en afmelden nieuwsbrief

De opbouw van dit online-historisch archief is in september 2010 van start gegaan en het completeren van deze collectie zal een voortdurend proces zijn.

Om bericht te ontvangen over updates van dit Historisch Archief, stuur een e-mail naar info@vgkco.nl met de mededeling "Zend info". Uw e-mailadres wordt dan in het mailingbestand opgenomen. Vanzelfsprekend is deze lijst vertrouwelijk dus niet toegankelijk voor anderen.

Om deze mailing te beëindigen, stuur een e-mail naar info@vgkco.nl met de mededeling "Stop info". Uw e-mailadres wordt dan uit het bestand verwijderd.

Disclaimer

De Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verzamelen van de informatie met betrekking tot de portretten en artikelen. De Vereniging sluit evenwel iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. De Vereniging heeft zich voorzover redelijkerwijs mogelijk is er van vergewist, dat geen inbreuk werd gepleegd op rechten van derden. In sommige gevallen kon de identiteit van de maker niet worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op een der afgebeelde portretten, respectievelijk afgedrukte teksten, gelieve deze zich in verbinding te stellen met de Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest (info@vgkco.nl).

De meeste foto's, teksten en documenten op deze website staan onder exclusief gebruiksrecht van de Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest. Dus geen van deze beelden en/of teksten mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopiëren of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging Gepensioneerden Koninklijk Concertgebouworkest.

VGKCO